Skip to content

In het hokje naast prinses Beatrix

Door Carola Buitenhuis

Ik deel hierbij niet mijn persoonlijke herinneringen, maar die van wijlen mijn opa Gerrit Lagendijk. Hij mocht bij de opening zijn en stond links, in het hokje naast prinses Beatrix (zie foto). Hij is er altijd heel erg trots op geweest dit mee te mogen maken.